top of page
  • Writer's pictureRonald Udani

Paano Kumuha ng OFW Pass Tutorial


paano kumuha ng oec online
Paano kumuha ng oec online exemption 2023

Sino ba ang kailangang kumuha ng OFW Pass?

Bawat OFW or Overseas Filipino Worker ay pwede ng mag download ng DWM Mobile App para sa kanilang mga mobile phones para ma-setup ang kanilang ofw pass sa loob ng dmw mobile..


Ano ang mga requirements para makakuha ng ofw pass

Ang OFW Pass ay magiging available sa loob ng dmw mobile kapag na-kumpleto mo ang tatlong requirements (passport, work visa at verified work contract) Kung hindi mo magawa ito magiging red qr code ang ofw pass mo. Mag register sa website ng POPS-BAM or Balik Manggagawa website, https://onlineservices.dmw.gov.ph. Kung wala kayong account sa popsbam ay hindi kayo makakproceed sa pag-gawa ng ofw pass


Ang mga sumusunod na mga dokumento ay kailangang ilagay sa pag-register ng account sa pops bam oec online.

  1. Passport

  2. Work Visa

  3. Work Contract (Verified ng Polo / Philippine Embassy)

  4. Account online under pops-bam


Steps sa pagkuha ng OFW Pass

  1. Magdownload ng DMW Mobile sa google playstore or Android IOS Store

  2. Buksan ang DMW Mobile at sundan ang steps para maka-pag login

  3. Gamiten ang OTP na matatanggap sa inyong email

  4. Kailangan ay meron kayong account sa pops-bam / eregistration online


Bakit hindi ako maka-print ng OEC?

Kung ikaw ay nakapag-register na sa pop bams at kayo may meron ng eregistration number, maaring mag antay lamang ng 24 oras or 1 day, dahel kapag bagong gawa lang ang inyong account online, kailangan munang i-tugma ng dmw server ang inyong mga detalye para sa oec.


Kung kayo naman ay same employer, same job title or pareho lang ang mga employment details nyo at matagal na kayo sa employer nyo PERO hindi kayo nakapag-verify ng work contract before, ay hindi ren kayo agad makakakuha ng oec online. Dahel limitado lamang ang ating access sa account naten sa POEA or Embassy of the Philippines lamang ang pwedeng magbago ng mga employment details nyo.


Work Contract Verification for OEC

Ang contract verification or work contract verification ay ginagawa ng isang OFW kapag lahat ng paraan sa pagkuha ng oec online exemption ay hindi successful. Dalen lamang ang inyong work visa, passport at original work contract sa POEA or Embassy para matulungan kayong ayusen ang inyong pops bam account for oec.


#tpaanokumuhangoec #paanokumuhangoeconline #oeconlineexemption

1 view0 comments
bottom of page